Livet som fjernstuderende på Kostakademiet

Studér når som helst og hvor som helst, det passer dig.

På Kostakademiets kostvejlederuddannelse er det let at deltage som fjernstuderende. Det betyder, at du kan blive kostvejleder, uanset hvor i verden du befinder dig. Og at du kan studere stort set, når det passer dig.


En del af undervisningen ligger som indspillede webinarer. Selvsagt kan du ikke deltage i de praktiske dage i køkkenet, og når vi har praktik med patienter. Ligesom du må løse case-opgaverne alene, når de studerende i Silkeborg laver gruppearbejde. Men live-undervisningen både live-streames og optages, så du enten kan deltage i realtid hjemmefra, eller se optagelserne senere, når du er ledig (på samme vilkår som de andre studerende).


De opfølgende webinar-spørgetimer foregår ligeledes live, men optages også, så du kan se dem og få svar på spørgsmål, selv om du ikke kan deltage, når webinarerne afvikles.


Desuden får du adgang til vores forum på lige fod med de øvrige studerende, hvor du også kan få svar på alle spørgsmål.​ Ligesom du bliver sat i en studiegruppe med de andre fjernstuderende, så I kan løse opgaver og udveksle erfaringer, fx på Skype.Som fjernstuderende deltager du ikke automatisk i de praktiske dage i køkkenet, i gruppearbejdet omkring øvelser i forbindelse med undervisningen, til træningsaftner og til praktik med patienter. Derfor får du også et lidt reduceret timetal i forhold til uddannelsens øvrige studerende. I alt min. 313 lektioners undervisning og ca. 200 timers studiearbejde med læsning tests, træningsspørgsmål og evt. arbejde i studiegruppe.


I skemaform ser det sådan ud:

​Som fjernstuderende kan du frit deltage med fremmøde i Silkeborg alle de undervisningsdage, du vil. Vi anbefaler, at du deltager på de praktiske dage i køkkenet, og hvor vi har praktik med patienter.


Det koster 375 kr. pr. live-dag og 100 kr. pr. træningsaften, du deltager i. Betalingen afregnes løbende.


Det antal praktiske timer, du optjener, noteres på dit eksamensbevis.


Fremmøde til afsluttende eksaminer

Selv om du er fjernstuderende, skal du møde personligt op både til den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen.


RAB-godkendelse og momsfritagelse

Har du brug for RAB-godkendelse, skal du deltage mindst 4 weekender på skolen. Det er for at opfylde kravet om, at maks. 75% af din uddannelse, må foregå som e-learning. Vi anbefaler, at du deltager på de praktiske dage i køkkenet, og hvor vi har praktik med patienter.


Men det er ikke noget krav for at blive kostvejleder. Det får alene indflydelse på antallet af lektioner på dit eksamensbevis.


Bemærk, at kostvejledernes brancheforening, Forenede Danske Kostvejledere endnu ikke er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at RAB-godkende sine medlemmer. Ansøgningen ligger lige nu til godkendelse hos Styrelsen.


SKAT godkender e-learning, som undervisningsform i forhold til momsfritagelse. Så længe eksamen foregår med personligt fremmøde. Og det gør den her på Kostakademiets kostvejlederuddannelse.


Bemærk, at der er specielle regler for momsfritagelse af kostvejledning og ernæringsterapi, som betyder, at ikke alle dine behandlinger kan være momsfritagede. Vi underviser dig i de præcise regler i løbet af uddannelsen.


Vilkår og betalingsbetingelser

Som fjernstuderende er den samlede pris for uddannelsen 88.000 kr.


For at sikre din plads betaler du ved tilmelding 5.000 kr. Resten af beløbet betales i 20 månedlige rater a. 4.150 kr. Første rate forfalder måneden inden holdstart.


Hvis du som fjernstuderende vælger at deltage på uddannelsen med fremmøde i Silkeborg, er prisen 375 kr. pr. undervisningsdag, inkl. forplejning.


Se de generelle vilkår og betalingsbetingelser her.


Overvejer du at være med på næste hold i 2021?

Meld dig til interesselisten, og hold dig opdateret her.