Priser, vilkår og tilmelding 2019

Næste hold starter fredag d. 22. marts 2019. Se mere om uddannelsen her.Uddannelsens pris

Den samlede pris for Kostakademiets kostvejlederuddannelse er 95.000 kr.

Fjernstuderende

Som fjernstuderende er den samlede pris 88.000 kr.


Læs mere om at være fjernstuderende.

Betaling

Ved tilmelding betales 5.000 kr. for at bekræfte din plads. Resten af uddannelsen betales med 20 rater af 4.500 kr. Første rate forfalder 1. marts 2019.


Som fjernstuderende er de månedlige rater her 4.150 kr.

Betalingsvilkår

Alle beløb betales via betalingskort (fx VISA- eller Mastercard. Dankort uden VISA kan ikke anvendes). Tilmeldingsgebyret betales som et engangsbeløb. Ratebetalinger tilmeldes til betaling én gang og trækkes herefter automatisk.


Indbetalte beløb refunderes ikke, hvis du afbryder dit forløb. Du kan afbryde din uddannelse når som helst, hvis du får brug for det. Og du er aldrig forpligtet til at betale mere, end du allerede har indbetalt.


I øvrigt henviser vi til Forbrugeraftaleloven (§28, stk. 1). Ifølge Forbrugeraftaleloven kan aftalen mellem den studerende og skolen efter 5 måneder opsiges fra aftalens indgåelse med en måneds varsel. Indbetalte beløb for undervisning udover de 5 måneder tilbagebetales straks (jf Forbrugeraftaleloven §29 stk 1).Øvrige priser og gebyrer

Deltagelse på live-dage som fjernstuderende

Som fjernstuderende har du også mulighed for at deltage med fremmøde. Prisen er 375 kr. pr. undervisningsdag og 100 kr. pr. træningsaften. Betalingen afregnes løbende..


Læs mere om at være fjernstuderende.

For sen aflevering af skriftlig hovedopgave

Den skriftlige hovedopgave skal afleveres på en bestemt dato i det afsluttende modul. Hvis du afleverer senere, koster det et gebyr på 1.250 kr.

Holdskift

Hvis du får brug for at skifte fra dette til næste hold undervejs i dit forløb, koster det et gebyr på 8.500 kr. Du betaler desuden 500 kr. pr. gang, hvis du på det nye hold deltager på live-dage, du allerede har deltaget i.

Fuld forplejning i undervisningstiden

Alle priser er inkl. fuld forplejning i undervisningstiden. Forplejningen er vegansk, gluten- og mælkefri. Vi har ikke mulighed for at tage øvrige hensyn til eventuelle allergier og intolerancer.

Adgang til undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet leveres elektronisk via vores online-bibliotek, så du har mulighed for evt. selv at printe kompendier m.m. Her ligger også videooptagelser af al undervisning m.m.

Merit for behandlere

Er du allerede behandler og har du uddannet dig inden for nogle af kostvejlederens områder, kan du muligvis få merit.


Meritten indebærer en rabat på 750 kr. pr. live-dag og 250 kr. pr. webinar. Du skal dog stadig forvente at deltage i alle seminarer på hvert modul. Vi tilbagefører din rabat i den måned, hvor undervisningen finder sted.


Bemærk, at meritten er økonomisk. Du skal stadig så vidt muligt deltage i al undervisning. Det er kostvejlederuddannelsens pensum og niveau, du bliver eksamineret i, og gentagelse gør dig blot til en bedre behandler.


Du skal selv dokumentere meritten over for os i form af uddannelsesbeviser, undervisningsplaner etc.


Send en mail til os på info@kostakademiet.dk, så behandler vi din ansøgning hurtigst muligt.