Spørgsmål og svar
​om uddannelsen til klinisk
kostvejleder på Kostakademiet
På denne side har vi samlet svarene på de spørgsmål, vi oftest hører.

Hvem er Kostakademiets ledere?

Kostakademiet er en del af Nordic College of Natural Medicine (NCNM).


Lederne er Anna Iben og Jesper Hollensberg, som har drevet Heilpraktikerskolen siden 2006. Anna Iben Hollensberg er bl.a. speciallæge, functional medicine practitioner og heilpraktiker. Hun har i dag rollen som faglig leder af NCNM. Hun er måske landets mest veluddannede læge og noget af en kapacitet inden for naturmedicinen. Hendes største passion er mad som medicin. Og det var derfor både oplagt og motiverende for Anna Iben at inddrage Kostakademiet, som en naturlig udvidelse af skoledriften.


Jesper Hollensberg er NCNM’s daglige leder. Han har egentlig en teknisk baggrund, men er også uddannet heilpraktiker med speciale i homøopati. Jesper er måske især kendt for sin undervisning i klinikdrift og moderne markedsføring for behandlere og terapeuter på en række af de danske naturmedicinske uddannelser.


Anna Iben og Jesper har først og fremmest én fælles vision: At hæve kvaliteten af og udbrede kendskabet til de naturmedicinske uddannelser i Danmark. Og kostvejlederuddannelsen har allerede fået et kvalitetsløft, efter at de har overtaget.


Du kan læse mere om Kostakademiets historie her.


Hvor foregår uddannelsen?

Kostvejlederuddannelsens første tre semestre foregår i dag 100% online. Fjerde semester - med en del fremmødeundervisning foregår i Silkeborgs moderne medborgerhus. Super centralt med få hundrede meter til både midtby, togstation og Silkeborgs skønne natur.


Hvordan foregår uddannelsen?

Kostvejlederuddannelsen er en 2-årig uddannelse, som forløber over fire semestre.


De første tre semestre (det første halvandet år) foregår 100% online. Du kan enten vælge at følge et hold (vi starter nyt hold hvert andet år). Ellers du kan tage disse tre første semestre som selvstudie - lige, når det passer dig.


Uddannelsens 4. semester (det sidste halve) år er mest baseret på fremmøde. Her omsætter vi bl.a. teori til praksis i køkkenet og har praktik med patienter under supervision. Og her følges du ad med et af de hold, som vi starter hvert andet år.


Al undervisning optages på video - også live-undervisningen - så du kan se den igen og igen.


Uddannelsen til klinisk kostvejleder foregår på den som en kombination af bl.a.:


● E-learning med webinarer, du kan se, når du vil.

Live online-spørgetimer, hvor vi samler op på spørgsmål og vigtige emner.

Fremmøde-undervisning i Silkeborg.

Kompendier til selvstudie.

Online selvtests undervejs i studiet, så du kan sikre, at du har lært og forstået stoffet rigtigt.

Arbejde i studiegrupper, hvor I træner de praktiske færdigheder og løser studiespørgsmål.


● Et aktivt medlemsforum, hvor du kan få svar på spørgsmål og udveksle erfaringer og gode råd med dine medstuderende.Du skal forvente en del hjemmearbejde. De fleste studerende bruger ca. 8 timer om ugen på 1. og 2. semester - og lidt mere på 3. og 4. semester..


Desuden sætter vi dig fra 3. semester i en studiegruppe med andre studerende fra holdet, som du bør mødes med jævnligt. (Vi sammensætter først og fremmest studiegrupperne ud fra geografiske hensyn.)


Som en del af uddannelsen er der også dage, hvor vi laver mad sammen i køkkenet. Ligesom du sammen med nogle af dine medstuderende kommer til at arbejde med gæstepatienter under supervision.


Den afsluttende eksamen er to-delt, fordelt på hhv. en skriftlig prøve og en mundtlig fremlæggelse af et emne, du trækker.


Læs alt om kostvejlederuddannelsen her.


Kan jeg stadig være fjernstuderende?

Hvis du vil have hele uddannelsen til klinisk kostvejleder, kan du ikke længere være 100% fjernstuderende.


I dag er alle vores studerende fjernstuderende i uddannelsens første halvandet år. Og på fjerde semester møder alle studerende op, når der er fremmødeunder​visning med bl.a. madlavning i køkkenet og praktik med patienter under supervision.


Hvad er min investering?

Lad os bare sige det som det er: Hvis du alene går efter titlen som kostvejleder, kan du sagtens få den billigere end hos os. Er din drøm eller plan derimod at starte klinik og måske endda starte en helt ny karriere som klinisk kostvejleder, så tør vi til gengæld godt kalde os en af de få seriøse uddannelser i Danmark.


Hvis dit fokus først og fremmest er at hjælpe dig selv og dine nærmeste til en sundere livsstil, så kan du nøjes med at følge uddannelsens første to semestre. Disse er åbne for alle - og til en meget overkommelig pris.


Du kan også tage et kig på vores Kostpilot, som til en virkelig god pris giver dig mere undervisning i kost og naturlig sundhed, end du finder de fleste andre steder.


Vi ved godt, at vi ligger i et helt andet prisleje end mange af de andre kostvejlederuddannelser. Det er der en grund til. Du kan ikke sammenligne vores uddannelse med de billigere og kortere kostvejlederuddannelser.


Prøv selv at undersøge, hvilken kvalitet vi giver dig for pengene. Med nogle af Danmarks mest erfarne og anerkendte undervisere. Og et seriøst og omfattende pensum med masser af teori og praksis.


Den samlede pris for Kostakademiets kostvejlederuddannelse er 118.950 kr. Du kan betale semester for semester eller i rater. Og du hæfter aldrig for beløb, du ikke har betalt.


Hertil kommer lidt udgifter til måske nogle enkelte bøger, evt. udgifter til overnatning samt anatomi, fysiologi og sygdomslære og klientpsykologi, hvis du ikke allerede har disse basisfag på plads.


Forplejning under fremmødeundervisningen indgår ikke i prisen.


Se de samlede betalingsvilkår her.


Kan jeg få uddannelsen billigere med bruttolønsordningen?

Muligvis, det er i hvert fald værd at undersøge.


Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver for din uddannelse af din bruttoløn, dvs. før du betaler skat af din løn. I praksis betyder det, at du sparer skatten. Og, at du i store tal kan blive klinisk kostvejleder til halv pris.


Der er dog nogle bestemte forhold, der skal være opfyldt, før du kan betale din uddannelse via bruttolønsordningen. Blandt andet:


● Uddannelsen skal være erhvervsmæssig relevant for din arbejdsplads.

Din arbejdsgiver skal betale din uddannelse, som så modsvares af en tilsvarende nedgang i din løn.


Så tag en snak med din arbejdsgiver om, hvad der kan lade sig gøre.

Læs mere om bruttolønsordningen på NCNM's hjemmeside her


Hvor tit starter I nyt hold?

Vi starter nye forløb på 1. semester i januar og august hvert år.


Men da uddannelsens første tre semestre foregår som e-learning, kan du faktisk starte på uddannelsen og tage disse tre semestre, lige når det passer dig.


4. og afsluttende semester ligger fra januar hvert andet lige år, dvs. 2024, 2026 osv.


Læs alt om 1. semester her


Hvilke adgangskrav er der til kostvejlederuddannelsen?

Basisfagene anatomi, fysiologi, patologi og klientpsykologi/sundhedspsykologi er eksternt pensum. Det betyder, at du selv skal sørge for at gennemføre og tage eksaminer i disse fag inden du kan starte på uddannelsens 3. semester. (Er du allerede uddannet terapeut eller behandler, kan du vente til 4. semester.)


Helt konkret drejer det sig om:


200 timers anatomi og fysiologi

100 timers patologi
50 timers klientpsykologi/sundhedspsykologi


Klient- eller sundhedspsykologi skal du have gennemført inden start på 4. semester.


Vi anbefaler vores egen E-medicus til undervisningen i anatomi, fysiologi og sygdomslære.


Og vores eget kursus i klientpsykologi.